BOSS: BRUTALNO KRŠENJE OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA OD STRANE PREDSTAVNIČKOG DOMA PFBIH

629

Šutnja izabranih zvaničnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na odluku Kolegija da su  prilikom ulaska na sjednicu dužni predočiti potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o prebolovanom COVID-19 unazad šest mjeseci, PCR ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati, direktno je saučešće u brutalnom kršenju osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom BiH, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima UN, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Uslovljena sloboda kretanja i prisustva sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH izabranim predstavnicima građana i nedostatak političke i ljudske hrabrosti izabranih zvaničnika da se suprotstave brutalnom kršenju ljudskih prava – mora biti sankcionisano od strane građana otvorenim prezirom ali i na narednim izborima oduzimajući pravo na vlast svim nalogodavcima i saučesnicima u pokušaju zastrašivanja građana na način da se segregacija i korištenje nacističkih metoda podjele građana smatra pozitivnim primjerom, što je uvod u još gore ophođenje prema građanima koje namjeravaju zavaditi podjelom na vakcinisane i nevakcinisane, a kako bi mogli ponovo vladati.

Neshvatljivo je da izabrani zvaničnici koji moraju raditi u interesu građana i koji za to dobijaju enormno visoka primanja – ne mogu da razumiju opštepoznatu činjenicu da virus COVID-19 mogu prenositi i vakcinisani i nevakcinisani građani, uključujući i građane koji su prebolovali virus, te da je potpuno apsurdno donositi političke odluke kojima se vrši diskriminacija građana i kršenje njihovih osnovnih prava, što se može tumačiti samo kao uvod u namjeru totalitarističkog vladanja izabranih zvaničnika i političkih stranaka koje učestvuju u radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a čine ih SDA, HDZ, SDP, DF, SBB, Naša stranka, PDA, GS, HSP, A-SDA, NIP i Laburistička stranka, koje treba dobro zapamtiti i na narednim izborima ukloniti sa vlasti!