BOSS: NATJERAĆEMO VLAST DA RADI ZA GRAĐANE ILI ĆEMO IH OTJERATI SA VLASTI

1.282

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava javnost da su aktuelna kretanja cijena na svjetskom tržištu energenata alarm za rješavanje ovisnosti države o plinu, jer se objekti u Sarajevu griju pretežno na plin, pa je u cilju izbjegavanja poskupljena grijanja ili prekida snabdijevanja potrebno adekvatno reagovati, istovremeno djelujući i na smanjenje zagađenje zraka u Sarajevu koje je zadnjih godina bilo među tri i najzagađenija grada u svijetu.

BOSS će Skupštini Kantona Sarajevo uputiti zahtjev da se donese odluka o pristupanju izgradnji toplovoda iz Termoelektrane Kakanj do Sarajeva, a projekat bi iznosio oko 250 miliona KM, što predstavlja polovinu troškova zeničke zaobilaznice autoputa A1 (oko 500 miliona KM) koja za sada nikuda ne vodi, a dugoročno bi se riješio problem zagrijavanja Sarajeva jeftinom energijom. Činjenica da je zrak u Sarajevu u ljetnom periodu manje zagađen, a da zimi nastupaju izraziti problemi jasan je indikator da su glavni zagađivači individualna ložišta koja se moraju ukinuti izgradnjom toplovoda ili utopljavanjem i subvencioniranjem prelaska na drugi način zagrijavanja.

Studija izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo finansirana od strane Ministarstva zaštite okoliša, kopna i mora Italije koju provodi razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) čeka preko dvije godine zbog opstrukcija zloglasne trojke (SDP, Naša stranka, Narod i Pravda), koji su pokazali da im je osnovni cilj zagorčavanje života građanima epidemiološkim mjerama, što je i od strane Ustavnog suda BiH u apelaciji 3932/21 presuđeno kao kršenje vladavine prava, demokratskog poretka, osnovnih demokratskih principa i ozbiljno kršenje ljudskih prava.

Izgradnja toplovoda ne samo da bi omogućila da se u Sarajevu napokon udiše čišći zrak, istovremeno bi očuvala radna mjesta u TE Kakanj jer bi ovaj projekat omogućio da rad TE bude u skladu sa pravilima Evropske energetske zajednice. Zbog namjere pristupanja u EU država se obavezala postepeno prelaziti na obnovljive izvore energije smanjujući investicije u termoelektrane koje imaju nizak stepen iskoristivosti po procentu iskorištene mase sagorenog uglja. To je sada slučaj sa TE Kakanj, ali izgradnjom toplovoda iskoristivost bi se popela na 74% što je 24% više od traženog evropskim propisima, te bi termoelektrana ostala u pogonu a stekli bi se uslovi za pristup eko fondovima EU i izrazito povoljnim kreditima za rješavanje zagađenosti zraka u glavnom gradu BiH, a radna mjesta bi se sačuvala i u rudnicima uz stabilne plate rudarima.

Cilj kampanje BOSS-a za jeftino grijanje i čist zrak je gašenje individualnih ložišta u Sarajevu, Tuzli i gdje god je to moguće i to kroz izmjenu zakonskih propisa kako bi se natjerala vlast na realizaciju projekata toplifikacije i subvencioniranja građana, čime će se pomoći i građanima čija je egzistencija ugrožena visokom cijena uglja jer bi se njihova domaćinstva spojila na toplovod ili bi lokalna vlast bila u obavezi obezbijediti alternativno grijanje bez dodatnih troškova za građane.

Apelujemo na građane koji se već griju kroz sistem daljinskog grijanja da daju podršku BOSS-ovom projektu jer individualna ložišta utiču i na njih obzirom da svi udišu isti zagađeni zrak.

Kampanja BOSS-a za toplifikaciju je već dala dobre rezultate u Tuzli gdje je više od dvije decenije SDP ignorisao zahtjeve BOSS-a i građana za proširenje mreže centralnog grijanja bez naplaćivanja od 10 do 15 hiljada maraka za priključak na centralno grijanje. Tek su u jesen 2017. godine SDP i gradonačelnik Jasmin Imamović natjerani protestima građana na širenje mreže centralnog grijanja i to bez naknade do kuća građana po usvojenom prijedlogu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića.

Usvajanjem prijedloga BOSS-a za izmjenu zakonskih propisa i vlast Tuzle bi se natjerala na dalji proces toplifikacije svih individualnih ložišta i subvencioniranje grijanja gdje nije moguće spajanje na centralno grijanje, na isti način kako je to planirano za Sarajevo i druga mjesta.

Nakon što se predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović izborio za prava građana na privatan život, dokazavši i pred Ustavnim sudom BiH da vlast ozbiljno krši osnovna ljudska prava, vladavinu prava i demokratski poredak uvođenjem VTP mjera (covid potvrda), u narednom periodu BOSS će nastaviti braniti  građane od totalitarne vlasti i izboriti se za čist zrak i pravo na život.