Potpisan ugovor o novom kreditu EBRD-a od 180 miliona eura za Koridor 5C

426
Prema ugovoru koji je danas potpisan, EBRD je dala Bosni i Hercegovini državni kredit od 180 miliona eura za izgradnju tri nove dionice Koridora 5C u Federaciji BiH, ukupne dužine od oko 15.8 km.

Kredit će biti realiziran u dvije tranše:

Tranša 1 u iznosu do 120 miliona eura za izgradnju dionice autoceste od Poprikuša do Nemile i za financiranje izgradnje tunela Ivan; ova dionica će se sufinancirati sa Evropskom investicijskom bankom (EIB).

Tranša 2 u iznosu do 60 miliona eura za izgradnju dionice autoceste od petlje Mostar Jug do tunela Kvanj.

Evropska unija je strateški partner EBRD-a u realizaciji izgradnje Koridora 5C.

Očekuje se da će kredit biti sufinanciran investicionim grantom Evropske unije u iznosu od 11.8 miliona eura iz Investicionog okvira za Zapadani Balkan (WBIF), a očekuje se da bi taj grant mogao biti odobren u decembru 2018.

Projektom će se proširiti postojeća cestovna infrastruktura kroz izgradnju novih dionica autoceste, što će značajno poboljšati mobilnost i povećati sigurnost u prometu. Ovaj kredit je dio šireg financijskog programa prema Memorandumu o razumijevanju potpisanom u februaru 2018 između EBRD-a i Ministara prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji se odnosi na investicioni program od preko 700 miliona eura za period 2018-2020.

Koridor 5C je ogranak petog panevropskog koridora, ukupne dužine 700 km, koji će povezati Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem. Najduži dio ove autoceste prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, a ova cesta će ujedno biti i najkraća veza između istočnih i južnih dijelova Hrvatske.

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je uložila 2.1 milijardu eura u skoro 150 projekata u zemlji.

(Klix.ba)