Razmatranje prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH ide po hitnom postupku

0 119
Zahtjev je podnesen u ime Nikole Lovrinovića, Predraga Kožula, Borjane Krišto, Darijane Filipović, Mije Matanovića, Adila Osmanovića, Safeta Softića, Alme Čolo, Šemsudina Dedića, Halida Genjca, Nermina Mandre, Šemsudina Mehmedovića, Edina Mušića i Denisa Zvizdića.

Za hitni postupak je glasao 21 poslanik, protiv je bilo 10, a pet poslanika je bilo suzdržano.

U toku je rasprava o predloženom zakonu.

Deset godina demokratskog zastoja u najvećem hercegovačkom gradu danas bi konačno trebalo doći kraju.

Usaglašeni model izmjena izbornih pravila za Mostar podrazumijeva izbor 22 vijećnika sa šest izbornih jedinica i to tako da Gradsko područje Sjever daje dva vijećnika, Stari Grad pet, Jugoistok dva, Jug dva, Jugozapad 7, a Zapad četiri. Sa Gradske liste bira se još 13 vijećnika.

 Prijavi grešku