Gradonačelnik i vijećnici Gradskog vijeća Tuzle protiv smještaja migranata u Ljubačama i Tuzli

1,202

U vezi sa odlukom Vlade Federacije BiH, da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara BiH za smještaj migranata, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, uputio je Gradskom vijeću Tuzle prijedlog za sazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća, sa jednom tačkom dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje prijedloga zaključaka u vidu negativnog odgovora na Odluku Vlade Federacije BiH. Uz saglasnost Kolegija Gradskog vijeća, vanredna sjednica je održana u ponedjeljak, 18.11.2019. u Sali za sjednice Gradskog vijeća.

U uvodnom obraćanju prisutnima, gradonačelnik Jasmin  Imamović je, između ostalog naveo:  „Mnogi kažu da je ovo, poslije Drugog svjetskog rata, najveća svjetska migrantska kriza. Mi imamo situaciju da iz zemlje Evropske unije, iz Grčke, kroz Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, nama dolaze migranti. Njih ovje provode krijumčari, oni koji se bave krijumčarenjem ljudima, uvode ih u Bosnu i Hercegovinu, a druge zemlje Evropske unije zatvaraju granice. Tako imamo činjenicu da migranti ulaze u BiH, a onda im se ne da da izađu iz BiH i problem u Bosni i Hercegovini postaje sve veći. Kako ga rješavati? Pod jedan, državni organi mogu lako otkriti one koji se bave organiziranim kriminalom, krijumčarenjem ljudi preko granice i razbiti te krijumčare, a ne vidim da su nešto na tom planu uradili. Drugo, migrantske centre, kao svugdje u svijetu, ne treba graditi u naseljima, a pogotovo ne u velikim centrima. Migrantima treba pomoći, ali ne na štetu lokalnog stanovništva i treba centre graditi tamo gdje nema lokalnog stanovništva, a takvih prostora u Bosni i Hercegovini je mnogo. Treba zatvoriti granice, ali ne na način da se puca u migrante, ali ima adekvatnih načina da se zatvore granice BiH. Državna i entitetske vlasti nemaju adekvatan odgovor na ovu krizu. Svjesni smo svih okolnosti, ove političke nesloge, ali ta politička nesloga ne može biti izgovor za sve. Postoje policijske snage koje mogu da zatvore slobodan prolaz krijumčara i migranata ovamo. Dakle, zatvoriti granice, procesuirati krijumčare i graditi migrantske centre na mjestima gdje nema lokalnog stanovništva ili gdje skoro nema lokalnog stanovništva, a tako je recimo migrantsku krizu prebrodila susjedna Srbija“, u izjavi za medije kazao je gradonačelnik Imamović, te istakao “Vlada Federacije BiH  je prekršila odredbe člana 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, jer prije donošenja odluke, koja se direktno tiče građana u Gradu Tuzli i Gradu Živinice, na čijim teritorijima se kasarna nalazi, nije konsultovala lokalne vlasti ni jedne lokalne zajednice, već je takvu obavezu svjesno izbjegla. Donošenjem odluke Vlade FBiH došlo je do uznemirenja lokalnog stanovništva, kako u Tuzli, tako i u Živinicama. Tražimo od Vlade Federacije BiH, da navedenu odluku stavi van snage, a od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da se preduzmu adekvatne mjere i hitno obezbijedi druga lokacija, koja je pogodna da se migrantima obezbijedi adekvatan boravak i zaštita shodno međunarodnim konvencijama o pravima migranata, a da se pri tome ne izaziva uznemirenost i ne ugrožavaju prava i slobode lokalnog stanovništva. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da problem migrantske krize rješava na mjestu nastanka, odnosno da radi na rješavanju krize i poboljšavanju životnog standarda i osnovnih uvjeta za život ljudi u zemljama iz kojih dolaze migranti.”

Nakon gradonačelnika, prisutnima su se obratili predstavnici mjesnih zajednica koje gravitiraju mjesnoj zajednici Ljubače: Senad Avdić (MZ Pasci), Marko Tomić (Par Selo), Dražen Vilušić (Ljubače), Stjepan Božić (Husino) i Dragan Božić (Kiseljak), koji su  iznijeli stavove svih mještana koje predstavljaju, da su protiv smještaja migranata u Ljubače i da su svi građani u strahu za svoju sigurnost. U diskusijama  vijećnika, uglavnom su izneseni stavovi da migrantima treba pomoći i da je potrebno naći adekvatno rješenje, ali da nikako nije prihvatljivo da se migranstki centri formiraju u blizini gusto naseljenih lokacija, kakva je predložena lokacija u Ljubačama, ali i cijela teritorija grada Tuzle.

Nakon diskusija, jednoglasno su usvojeni zaključci Gradskog vijeća (u prilogu).

Zaključci 4. vanredne sjednice Gradskog vijeca Tuzla