USVOJEN DNEVNI RED 4. VANREDNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

5,086

Pod tačkom 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKLJUČAKA KAO ODGOVOR NA ODLUKU
VLADE FEDERACIJE BIH OD 14.11.2019. GODINE, DA SE KASARNA U LJUBAČAMA DODIJELI
VIJEĆU MINISTARA – MINISTARSTVU SIGURNOSTI BIH ZA SMJEŠTAJ MIGRANTA, usvojeni
su sljedeći

1. Konstatuje se da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Odlukom od 14.11.2019. godine, da se kasarna u
Ljubačama dodijeli Vijeću ministara – Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, prekršila odredbe člana 4.
stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, jer prije donošenja navedene Odluke, koja se direktno tiče
građana u Gradu Tuzli i Gradu Živinice, između kojih i na čijim teritorijama se kasarna nalazi, nije konsultovala
lokalne vlasti nijedne lokalne zajednice, već je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine takvu obavezu svjesno
izbjegla. Podsjećamo, da je navedenom odredbom člana 4. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi propisano
sljedeće:
„6. Lokalne vlasti će biti konsultovane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u
procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču“.
2. Smatramo da je donošenjem Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine došlo do uznemirenja lokalnog
stanovništva, kako u Tuzli, tako i u Živinicama i tražimo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da navedenu
Odluku stavi van snage, a od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine da se preduzmu adekvatne mjere i hitno obezbijedi lokacija, koja je pogodna da se migrantima
obezbijedi adekvatan boravak i zaštita, shodno odredbama Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i
kulturnim pravima iz 1976. godine, a da se pri tome ne izaziva uznemirenost i ne ugrožavaju prava i slobode
lokalnog stanovništva.
3. Migrantima treba pomoći ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Zato tražimo da se lokacije za smještaj
migranata obezbijede na prostoru koji nije uopšte ili nije gusto naseljen, odnosno da se ne nalazi u blizini
velikih centara. To je bila praksa u susjednoj Srbiji i danas je takva praksa svuda u Evropi i svijetu.
4. Ponovno tražimo da nadležni organi (Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Državna
agencija za istrage i zaštitu i druge nadležne agencije) učine sve da se prekine lanac krijumčarenja ljudima
(migrantima) i u tom smislu zatraže pomoć susjednih zemalja i Evropske unije.
5. Zahtijevamo zatvaranje granica Bosne i Hercegovine na način na koji su države članice EU, Bugarska,
Rumunija, Mađarska, Hrvatska i Slovenija, zatvorile svoje granice, pod uvjetom da državna policija izbjegne
ugrožavanje života migranata.
6. Pozivamo nadležne da nam dostave odgovor o tome, da li su i šta učinili po pitanju realizacije zaključaka
Gradskog vijeća Tuzla sa tridesetčetvrte redovne sjednice od 27.6.2019. godine, donesenih povodom
Informacije u vezi sa migrantskom krizom i ulaskom i boravkom migranata na području grada Tuzle sa
prijedlogom mjera te upućujemo urgenciju za realizaciju zaključaka Gradskog vijeća Tuzla, usvojenih na
tridesetčetvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, prilikom razmatranja Informacije u vezi sa
migrantskom krizom i ulaskom i boravkom migranata na području grada Tuzle sa prijedlogom mjera.
7. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da problem migrantske krize rješava na mjestu nastanka odnosno da
radi na rješavanju krize i poboljšavanju životnog standarda i osnovnih uvjeta za život ljudi u zemljama iz kojih
dolaze migranti.
8. Gradsko vijeće Tuzla traži od Skupštine Tuzlanskog kantona da što prije zakaže vanrednu sjednicu povodom
Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14.11.2019. godine, da se kasarna u Ljubačama dodijeli
Vijeću ministara – Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za smještaj migranata te sugeriše Skupštini da
se, u cilju zaštite sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, usprotivi Odluci Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine.
9. Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke sa zajedničkog sastanka Savjeta MZ Ljubače, Savjeta MZ Pasci,
Savjeta MZ Husino, Savjeta MZ Kiseljak i Savjeta MZ Par Selo i Savjeta MZ Suha, održanog 16.11.2019.
godine u povodu informacije o mogućnosti otvaranja kampa za migrante na području Mjesne zajednice Ljubače
koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, bez prethodne konsultacije i saglasnosti sa lokalnim
zajednicama, u koji bi se izmjestili migranti sa područja Unsko – sanskog kantona te ostalih dijelova Bosne i
Hercegovine.
10. Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke Gradskog vijeća Živinice sa vanredne sjednice, održane
15.11.2019. godine kao i razloge zbog kojih se Gradsko vijeće Živinice oštro protivi otvaranju kampa za
migrante u Vojnom objektu Ljubače.
11. Gradsko vijeće Tuzla izražava nezadovoljstvo grubim kršenjem, od strane Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine, odredbe člana 56. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 49/06.) kojom je propisano da su “federalne odnosno kantonalne vlasti dužne u najvećoj
mjeri konsultirati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se izravno tiču”, a odluke
Vlade se, prema zakonima, takođe smatraju propisima.
12. Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih organa da registracioni centar za strance bude na državnoj granici,
kako bi se spriječilo nekontrolisano kretanje stranaca od granice do ulaza u grad Tuzlu pa i boravak u gradu
Tuzla bez odgovarajućih identifikacionih dokumenata a posebno za regiju Sjeveroistočne Bosne u Zvorniku i
Bijeljini, gdje je ulazak migranata najveći.
13. U cilju zaštite sigurnosti građana, tražimo promjenu prakse kada je u pitanju provjera identiteta migranata na
način da se u registracionim centrima migrantima odmah izdaje identifikacioni dokument sa fotografijom
migranta, ovjeren važećim pečatom, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe identiteta migranata.
14. Gradsko vijeće Tuzla upućuje zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona za povećanje broja policajaca u cilju
zaštite sigurnosti građana i imovine u situaciji povećanog broja ljudi koji dolaze i borave na području grada
Tuzle.
15. Tražimo od svih nivoa vlasti da iskoriste sve mehanizme, kako bi se građanima obezbijedila i sačuvala
njihova sigurnost, sigurnost njihove imovine i sigurnost kretanja.
16. Upozoravamo da Grad Tuzla neće dozvoliti smeštaj migranata na svom području ali smo spremni, ukoliko
to bude potrebno, i finansijski podržati premještanje migranata koji se trenutno nalaze na području grada Tuzle
na drugo adekvatno područje, po mogućnosti nenaseljeno područje, u kojem bi se migrantima, u cilju zaštite
njihovog života i zdravlja, posebno u zimskim uslovima, obezbijedio smještaj, hrana, higijena i zdravstvena
zaštita ali bez narušavanja prava i sigurnosti lokalnog stanovništva.
17. Gradsko vijeće Tuzla i gradonačelnik Grada Tuzle će i dalje pratiti aktivnosti na uspostavljanju migrantskog
centra u Vojnoj kasarni Ljubače te će, ukoliko dođe do implementacije Odluke donesene od strane Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, ponovo adekvatno, u skladu sa svojim ovlaštenjima, djelovati.
18. Gradsko vijeće Tuzla i Grad Tuzla posebno upozoravaju na okolnost da je veći dio površine Vojnog objekta
Ljubače minirano područje (prema podacima BH MAC-a 115.985 m2 površine) te da deminiranje ovog
područja nije moguće izvršiti u kratkom niti u nekom dužem roku.
19. Traži se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da do naredne redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla
koja će se održati 28.11.2019. godine stavi van snage Odluku da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću
ministara – Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za smještaj migranata te da o tome odmah obavijesti
Gradsko vijeće Tuzla, u suprotnom će Gradsko vijeće Tuzla podnijeti zahtjeve nadležnim organima za
procesuiranje odgovornih zbog pokušaja izazivanja opće opasnosti kao i o podržavanju protesta kojima će se
predstavnicima mjesnih zajednica i drugim građanima Grada Tuzle pridružiti i vijećnici Gradskog vijeća Tuzla.